przemoc wobec dzieci

Zaniedbanie i przemoc w dzieciństwie i ich konsekwencje w dorosłym życiu

Przemoc i zaniedbanie, którego doświadczamy w relacjach z innymi ludźmi, szczególnie bliskimi i znaczącymi, wywierają na nas silny i niszczący wpływ. Jednak ich doświadczenie w dzieciństwie jest szczególnie traumatyzujące i często odciska swoje piętno na całym życiu człowieka.

Potrzeby dziecka a trauma życia w zawieszeniu

Co jest lepsze dla dziecka - powrót do rodziny biologicznej, która jest dysfunkcyjna czy pozostanie w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczej?