IANA LISNA-NOZYKOWSKA

JANA

psycholog, psychoterapeuta
+48 503 988 813
jana.lisna@gmail.com
URLOP MACIERZYŃSKI

ZAKRES PRACY

 • prowadzę terapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży
 • zapraszam osoby, które:
  • przeżywają kryzys
  • zmagają się z poczuciem braku sensu
  • mają trudności w relacjach interpersonalnych
  • były dotknięte przemocą w przeszłości lub nadal jej doświadczają, a także osoby, które przemoc stosują
  • przeżyły stratę (rozstanie, śmierć bliskiej osoby)
  • mają problemy wychowawcze
 • Zapraszam też osoby, które przeżywają trudności w związku ze zmianą kraju zamieszkania, osoby które czują, że mają trudność w nowej sytuacji życiowej, nowej kulturze, potrzebują wsparcia w okresie adaptacji.

WYKSZTAŁCENIE, CERTYFIKATY, SZKOLENIA

 • magister psychologii, V. N. Karazin Kharkiv National University
 • studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej
 • I i II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, CTSR
 • Kurs doskonalący „Pomoc Socjoterapeutyczna Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Fundacja ETOH
 • szkolenie uzupełniające prowadzone przez dr Teresę Jadczak-Szumiło  „Wieź jako czynnik chroniący rozwój człowieka”
 • warsztat trenerski – Urodziłam życie, prowadzony przez Fundację Sto Pociech
 • kurs warsztatów umiejętności rodzicielskich dla rodziców i specjalistów przy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 • kurs „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów”, prowadzony przez Agnieszkę Stein
 • studium Umiejętności Psychologicznych „Porozumienie bez przemocy – poziom zaawansowany (NVC II)
 • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii –  4-letnie całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (w trakcie)

WARSZTAT PRACY

 • swoją pracę poddaję stałej superwizji
 • w swojej pracy przestrzegam kodeksu etycznego psychoterapeuty
 • w swojej pracy czerpię inspirację z różnych nurtów i podejść w psychoterapii, głównie pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne, inspiruję się technikami terapii Gestalt oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

DOŚWIADCZENIE

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Fundacja „MultiOcalenie”
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy

JĘZYKI

 • pracuje w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim